ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
คำสำคัญ สารประกอบฟีนอลิก;การต้านอนุมูลอิสระ;หอมแดง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หอมแดง เป็นหอมสายพันธุ์หนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium ascalonicum เป็นพืชวงศ์ Alliaceae มีการเพาะปลูกในเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หอมแดงจะปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เป็นต้น งานวิจัยนี้เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์และการเพิ่มคุณค่าให้กับหอมแดง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P23.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหอมแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.