ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของผักหวานป่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ลักษณา เจริญใจ
เจ้าของผลงานร่วม สุกัญญา เศรษฐรักษา , ลุกมาน สือรี , ฟารีมา มะดากะ , ธนภัทร ทรงศักดิ์ , นิจศิริ เรืองรังษี
คำสำคัญ ผักหวานป่า;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผักหวานป่าเป็นพืชอาหารที่ประชาชนนิยมบริโภคและเกษตรกรปลูกเป็นพืชเสริมเพื่อสร้างรายได้ การศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต่อเชื้อจุลินทรีย์ พบว่า ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนของผักหวานป่าจากสระบุรีมีความสามารถต้านออกซิเดชั่นมากกว่าส่วนสกัดอื่นและมากกว่าส่วนสกัดของผักหวานป่าอุทัยธานี ส่วนสกัดผักหวานป่าจากทั้งสองแหล่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P21.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของผักหวานป่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง