ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหน่อไม้สดและหน่อไม้ต้ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พาขวัญ ทองรักษ์
คำสำคัญ สารต้านอนุมูลอิสระ;สารประกอบฟีนอล;หน่อไม้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าเจริญเติบโตได้ดีทั้งในพื้นที่แห้งแล้งและน้ำท่วมขัง ไผ่มีความสำคัญต่อวิถีของไทยมาแต่โบราณ เริ่มตั้งแต่การนำลำต้นมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ทำเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องดนตรี และภาชนะใส่อาหาร หน่ออ่อนนำมาเป็นอาหารและยารักษาโรค ใบใช้ห่ออาหาร ประโยชน์ของไผ่มีมากมายจนได้รับการยกย่องจากชาวญี่ปุ่นว่าเป็นราชาแห่งป่า สรรพคุณของไผ่ในทางยา ได้แก่ ช่วยขับปัสสาวะ แก้ไอ ขับพิษ ฟอกโลหิต ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และแก้โรคบิดเรื้อรัง การวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ระหว่างหน่อไม้สดและหน่อไม้ต้นที่นิยมบริโภค 3 ชนิด ได้แก่ หน่อไม้ไผ่ตง, ไผ่รวก และ ไผ่สีสุก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P26.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหน่อไม้สดและหน่อไม้ต้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง