ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทนา ไพรบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ศิริกุล โตขำ , สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา , กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
คำสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;สาหร่ายสีน้ำตาล;แสมสาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มนุษย์เรารู้จักนำสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การกำจัดน้ำเสีย เป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ใช้เป็นแหล่งพลังงาน ทำปุ๋ย นอกจากนี้สาหร่ายทะเลยังมีประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ การใช้สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งในการสกัดเอาสารเคมีที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง หรือแม้แต่ในด้านเภสัชกรรม หรือการแพทย์ก็เริ่มหันมาสนใจศึกษาสารสกัดที่ได้จากสาหร่ายทะเลเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เนื่องจากอนุมูลอิสระถือได้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่เลวร้ายทั้งหลายภายในร่างกายคน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P28.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง