ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชสองชนิดในสกุลเทอร์มินาเลีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินตนา จุลทรรศน์
เจ้าของผลงานร่วม บังอร ศรีพานิชกุลชัย
คำสำคัญ แสนคำ;เปือยเลือด;การจัดทำมาตรฐาน;ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรของพืชที่อยู่ในพื้นที่เชื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ชนิด จากวงศ์ Combretaceae สกุล Terminalia คือ แสนคำ (Terminalia triptera Stapf) และเปือยเลือด (Terminalia mucronate Craib & Hutch) พบว่า พืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะพฤกษศาสตร์และผงยาที่แตกต่างกัน และจากการทดสอบกลุ่มสารด้วยวิธีทางเคมี พบว่า สมุนไพรทั้งสองชนิดมีสารกลุ่มแทนนิน, ฟลาโวนอยด์และอัลคาลอยด์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P20.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชสองชนิดในสกุลเทอร์มินาเลีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง