ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพื้นเมืองและมังคุดกรอบแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรกช นาคคะนอง
เจ้าของผลงานร่วม พัฒนาการ เพชรสุวรรณ , ฮูดา แก้วศรีสม , จรัสศรี นวลศรี
คำสำคัญ Fruit characteristics;Genetic analysis;RAPD;Garcinia mangostana
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มังคุด (Garcinia mangostana) จัดเป็นไม้ผลสำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งผลไม้” เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Guttiferae สกุล Garcinia มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อว่าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุด 2 สายพันธุ์ ระหว่างมังคุดพันธุ์พื้นเมืองและมังคุดพันธุ์กรอบแก้วที่เก็บตัวอย่างจากสวนเกษตรกร จ.ระนอง เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกต่าง ๆ เช่น รูปร่างผล น้ำหนักผล ความกว้าง และความยาวผล จำนวนแฉกของเกสรตัวเมียก้นผล และยังศึกษาคุณภาพผลภายใน ได้แก่ จำนวนกลีบในผล จำนวนเมล็ด ความหนาเปลือก ความแน่นของเปลือกผล และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P15.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบลักษณะผลและวิเคราะห์พันธุกรรมของมังคุดพื้นเมืองและมังคุดกรอบแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง