ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb.) ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรินทร์ นิลสำราญจิต
เจ้าของผลงานร่วม สุริยา ตาเที่ยง , พรรัตน์ ศิริคำ
คำสำคัญ ผักคาวตอง;สำรวจ;ปลูกเลี้ยง;ฟลาโวนอยต์ไกลโคไซด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรวจผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb.) ของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีการปลูกไว้ใช้ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านในครัวเรือน พบขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นใกล้แหล่งน้ำ จึงได้รวบรวมมาปลูกเลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของลำต้น ใบ และปริมาณฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ในใบของทั้งสภาพแวดล้อมที่พบจากการสำรวจและการปลูกเลี้ยง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P13.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง