ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระของคุกกี้เสริมผงใบบัวหลวง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อินทิรา ลิจันทร์พร
เจ้าของผลงานร่วม ภูรินทร์ อัครกุลธร , นพรัตน์ ปานสอาด , วียณา สวยทอง
คำสำคัญ ผงใบบัวหลวง;สารต้านอนุมูลอิสระ;คุกกี้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทำการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และสารต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมผงใบบัวหลวง การใส่ผลใบบัวหลวงในคุกกี้จะส่งผลให้การแผ่ขยายตัวของคุกกี้ ความชื้นของผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เติมผลใบบัวหลวงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การประเมินทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมต่ำที่สุด เนื่องจากคุกกี้มีรสขมจากใบบัวหลวง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspg.rmutt.ac.th/?p=2498
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง