ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พรรณไม้น้ำบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาพร สุทิน
คำสำคัญ พรรณไม้หรือพืชน้ำ;มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 08 องศา 22 ลิปดา – 08 องศา 45 ลิปดา เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 37 ลิปดา – 99 องศา 51 ลิปดาตะวันออก พื้นที่มีลักษณะครอบคลุมเป็นเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนกลาง ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จากการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงพบพรรณไม้น้ำอย่างน้อย 32 วงศ์ 48 ชนิด พรรณไม้น้ำที่พบเป็นชนิดเดน คือ บอน จอก ผักบุ้ง และตาลปัตรฤาษี โดยพบพรรณไม้น้ำกลุ่มที่เป็นอาหารของมนุษย์ 13 ชนิด พรรณไม้น้ำใช้ทำยา 15 ชนิด พรรณไม้น้ำที่เป็นไม้ประดับ 9 ชนิด พรรณไม้น้ำที่เป็นวัชพืชร้ายแรง 3 ชนิด และพรรณไม้น้ำที่เป็นดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อม 4 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P08.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พรรณไม้น้ำบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง