ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดและสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่ากลัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินตนา รุ่งเรือง
เจ้าของผลงานร่วม สมชญา ศรีธรรม , วสา วงศ์สุขแสวง
คำสำคัญ ความหลากชนิด;พืชสมุนไพร;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์;ป่ากลัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรวจความหลากหลายชนิดและสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่ากลัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่เป้าหมายบริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์พรรณไม้ เป็นการนำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ปัจจุบันเรื่องสมุนไพรเริ่มเป็นที่น่าสนใจกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการรักษาสุขภาพได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกที่ตื่นตัวกับการนำผลผลิตพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย จึงได้มีการค้นคว้าพัฒนานำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน เช่น อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P06.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากชนิดและสรรพคุณด้านพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่ากลัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง