ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจพรรณไม้ป่ายางชุมและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชญา ศรีธรรม
เจ้าของผลงานร่วม วสา วงศ์สุขแสวง , จินตนา รุ่งเรือง , เกียรติภูมิ ดวงศรี , เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง
คำสำคัญ การสำรวจพรรณไม้;การใช้ประโยชน์;ท้องถิ่น;ป่ายางชุม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ป่ายางชุมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ ชุมชนโดยรอบป่ายางชุมได้มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าช่วยกันปลูกป่าซ่อมเสริม ปัจจุบันป่ายางชุมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ป่าที่มีความสำคัญ จัดอยู่ในป่าเบญจพรรณ จากการสำรวจป่ายางชุมแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พื้นที่ที่ 1 เป็นพื้นที่มีกลุ่มต้นกล้วยน้อย ต้นกรายและต้นลำดวนเป็นไม้หลัก พื้นที่ที่ 2 เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มต้นพอก ต้นยางกราด ต้นพะยอมและต้นกระบาก เป็นไม้หลัก และพื้นที่ที่ 3 มีต้นไม้หลากหลายชนิดอยู่รวมกันและมีต้นมะคุดป่าขึ้นอยู่หนาแน่นเฉพาะบริเวณนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P05.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสำรวจพรรณไม้ป่ายางชุมและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง