ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญสนอง ช่วยแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม วุฒิชัย ฤทธิ , ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ , พรทิพย์ อินทร์พุ่ม , สิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง , พีรพล บงค์บุตร
คำสำคัญ พรรณไม้;โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ด้วยการสำรวจพรรณไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุกอายุหลายปี นำตัวอย่างพรรณไม้มาตรวจสอบ วงศ์ ชื่อพื้นเมือง และชื่อวิทยาศาสตร์จากหนังสือพรรณไม้ พบพรรณไม้ 40 ชนิด ใน 24 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Apocynaceae และ วงศ์ Fabaceae พบวงศ์ละ 5 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Moraceae พบ 4 ชนิด วงศ์ Arecaceae พบ 3 ชนิด วงศ์ Annonaceae Asparagaceae และ Meliaceae วงศ์ละ 2 ชนิด วงศ์ที่พบ 1 ชนิด มี 17 วงศ์ และจากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น เช่น พลับพลึงตีนเป็ด กระดังงาจีน สัตตบรรณ ยี่โถ ลั่นทมขาว หมากนวล มะพร้าว ประเดหวี กระบือเจ็ดตัว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/5_Poster/P03.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.