ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณบริเวณเกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระพงศ์ ด้วงดี
คำสำคัญ ปลาวัยอ่อน;องค์ประกอบ;การแพร่กระจาย;เกาะแสมสาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หมู่เกาะแสมสาร ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะรวม 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสารซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และเกาะจวง เกาะจาน เกาะแรด เกาะขาม เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขง และเกาะโรงหนัง เดิมมีประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพประมงอาศัยอยู่ ต่อมาอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีการดำเนินการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในหลายกลุ่มสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://khajornsak.net/rspg2558/pdf/4_Oral/O23.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณบริเวณเกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง