ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เรวัติ ซ่อมสุข
เจ้าของผลงานร่วม โยธิน สร้อยระย้า , วงศกร จินดาประทุม , พิชิต วิเศษสุวรรณ
คำสำคัญ การปอกเปลือกมะพร้าว
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว สามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ไม่เกิน 7 วินาทีต่อหนึ่งลูก โดยทั่วไปก็มีการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวออกมาเพื่อทุ่นแรงงาน มีความสามารถที่แตกต่างและเฉพาะตัวแล­ะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษ­ตรกรได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติพิเศษ เปลือกออกได้สวยงามมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LMEGXiyQHbQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง