ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดกลุ่มสีของบัวเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมออกแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนะพงษ์ ค้าทันเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม เอกชัย โถเหลือง
คำสำคัญ การเทียบสี;การออกแบบ;การจัดกลุ่มสี;พิพิธภัณฑ์บัว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปัจจุบันงานออกแบบได้มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และแบ่งประเภทการออกแบบได้หลากหลาย เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบตกแต่ง การออกแบบสิ่งพิมพ์ ดังนั้นการเลือกใช้“สี” จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานออกแบบเป็นอย่างมากเพราะสามารถใช้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบ งานออกแบบส่วนใหญ่ นักออกแบบจะใช้เครื่องมือดูดสี จากรูปภาพที่ได้มาจากกล้องถ่ายภาพ และสีที่ได้จะไม่ตรงกับสีที่มีอยู่จริง ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้สีที่ได้จากบัว 5 สายพันธุ์ ซึ่งบัวแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดกลุ่มสีของบัวเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมออกแบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง