ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กำเนิดชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน;โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พ.ศ.2530 ครั้งแรกที่ใช้ชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย ความภูมิใจพันธุ์โคที่คนไทยสร้างขึ้นเอง จากผลการวิจัยและการติดตามผลจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย สรุปได้ว่า โคลูกผสม 3 สายเลือด ที่มีสายเลือดพื้นเมือง 25% บราห์มัน 25% ชาโรเลส์ 50% มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย คือโตเร็ว เลี้ยงง่าย และเนื้อมีคุณภาพสูง ทำการคัดเลือกโคที่ลักษณะดีจดทะเบียนเป็นพันธุ์กำแพงแสน D1 (Development ที่ 1) และใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ ตามลำดับจนได้สายเลือดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ รุ่นที่5 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นสายพันธุ์แท้ จึงตั้งชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” ตามชื่อสถานที่ที่เริ่มพัฒนาพันธุ์โคที่วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=18880
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กำเนิดชื่อ “โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน” โคเนื้อพันธุ์แรกของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง