ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤช สมนึก
เจ้าของผลงานร่วม กำพล ประทีปชัยกูร , ทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ , ดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ
คำสำคัญ ปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิก;เครื่องผลิตไบโอดีเซล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 07 428 77227
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ ใช้ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง มีขนาดกำลังการผลิตอย่างน้อย 20 ลิตร/ชม. หัวอัลตราโซนิกชนิดโพรบ ขนาด 400W x16 หัว (20 ±2 kHz) ติดตั้งที่บริเวณผนังท่อมีระยะห่างกัน เท่ากับ 100 มม. เพื่อใช้เร่งปฏิกิริยาในการเกิดไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์สูงได้อย่างรวดเร็ว ใช้ปริมาณสารเคมีลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแบบใบกวน หรือแบบท่อผสมแบบสถิต ทำให้ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซลลดลง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง