ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พื้นรองเท้าจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพาราป้องกันกลิ่นเท้าเหม็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นพพล เล็กสวัสดิ์ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ , ชรินทร์ เตชะพันธ์
คำสำคัญ รองเท้ายางพาราป้องกันกลิ่นเท้าเหม็น;พื้นรองเท้าจากพลาสติกชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 05 394 8284
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยได้พัฒนาพื้นรองเท้าด้วยพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังผสมยางธรรมชาติด้วยการผสมแบบเกิดปฏิกิริยาทำให้มีการเชื่อมโยงทางโครงสร้างเคมีระหว่างพอลิเมอร์ พื้นรองเท้าที่พัฒนาได้มีความสามารถในการขึ้นรูปที่เหมือนพลาสติก ยืดหยุ่นได้เหมือนยาง และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นรองเท้าที่พัฒนาได้มีการเติมสารเติมแต่งที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างแป้งและยางธรรมชาติโดยสารเติมแต่งที่ใส่สามารถต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในรองเท้าทำให้สามารถป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นของเท้าได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พื้นรองเท้าจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพาราป้องกันกลิ่นเท้าเหม็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง