ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปรรูปผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล
คำสำคัญ การอบแห้งผลไม้;การแปรรูปผลไม้
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การแปรรูปผลไม้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ และเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เช่น ประเภทกลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=g87mBZZGxJg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแปรรูปผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง