ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือวัดการนวดอัจฉริยะสำหรับการนวดกดจุดสะท้อนในการนวดผ่อนคลายความเครียด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หยาดนภา ผาเจริญ
คำสำคัญ นวดกดจุด;นวดอัจฉริยะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 Email : yardnapar.p@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นนวัตกรรมที่ผนวกศาสตร์การนวดกดจุด เข้ากับความรู้ทางสรีระวิทยา ความสามารถ ด้านดิจิทัลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กภายในไม้กดจุด และใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวติดตาม วัดค่าและประมวลผลการกดระหว่างการนวดกดจุดสัมผัส และส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์แอนดรอยด์ผ่านทางบลูทูธ เพื่อการแสดงผลและการสั่งงานชิ้นงานนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พยายามจะยกระดับภูมิปัญญาของไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจดสิทธิบัตร เผยแพร่ผลงาน และมีศักยภาพที่จะต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ชุดเครื่องมือวัดการนวดอัจฉริยะสำหรับการนวดกดจุดสะท้อนในการนวดผ่อนคลายความเครียด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง