ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกริก ภิรมย์โสภา
เจ้าของผลงานร่วม เนาวนิตย์ สงคราม , ภาสกร ทองสันตติ์ , ศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี
คำสำคัญ การเรียนรู้เชิงรุก;หุ่นยนต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ Email : noawanit@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หุ่นยนต์นี้มีขนาดประมาณ 15 x 15 เซนติเมตร สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้กับหุ่นยนต์ ผู้สอนสามารถตั้งข้อคำถามหรือแบบทดสอบไว้ในระบบการจัดการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเข้ามาตอบคำถามตรงตามเวลาที่กำหนดและถูกต้อง ระบบจะให้คะแนนหรือผลป้อนกลับ เช่น ที่หน้าจอหุ่นยนต์จะมีตัวการ์ตูนเป็นเสมือนสัตว์เลี้ยงของผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่าง และเมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมบนระบบตามเป้าหมายของผู้สอน จะสามารถขึ้นระดับ (Up Level) ของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ซึ่งถือเป็นการจูงใจ และเป็นความท้าทายในการเรียน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง