ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดเครื่องมือดึงลากเชือกนำเหนือพื้นดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จตุพร พรมจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม วิสูตร ชำนาญช่าง , อนุรักษ์ อึ้งวัฒนา , ธงชัย ดิษยเดช , ถิรวุฒิ เจียมเกตุ , อนุพงษ์ จันทสูตร , สายทิตย์ แสนธิการณ์ , สุวัฒน์ เลาหะเดช , ธิติพงษ์ ปาระดี , สมบูรณ์ ไชยคำ , เจษฏา กันธิยะ , อนุพงษ์ แปงน้อย
คำสำคัญ เครื่องมือดึงลากเชือกนำเหนือพื้นดิน
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25/1, หมู่ 2, ทุ่งผี แม่แวง เชียงใหม่ Email : jatuporn.Pr@egat.co.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดเครื่องมือดึงลากเชือกนำเป็นเครื่องมือช่วยดึงลากเชือกนำ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในงานขึงสายไฟฟ้าเพิ่มอีกด้านหนึ่งของเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรถไต่สายวิ่งบนสายล่อฟ้า เพื่อดึงลากเชือกนำ ผ่านชุดรอกพ่วงที่ใช้ที่ลำเลียงเชือกนำ เป็นระยะๆ เพื่อข้ามผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านล่างของสายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ถนนที่มีรถสัญจรไฟมา ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง พืชสวน ไร่ นา แม่น้ำ หุบเขา ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนที่ใช้พื้นที่ใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้า
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดเครื่องมือดึงลากเชือกนำเหนือพื้นดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง