ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผ่นพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หงส์เหม ภิวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม พิชญพัชธ์ พันธุ์วงศา
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 181 ม.6 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055 245 115
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แผ่นพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย เกิดจากการนำผงเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบกล้วย มาสังเคราะห์เป็นแผ่นพลาสติก โดยคุณสมบัติของแผ่นพลาสติกที่ได้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมระหว่างแป้งมันคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซีจากผงเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบกล้วย และผงเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบกล้วย ในสูตรที่เหมาะสมจะทำให้ได้แผ่นพลาสติกมีความค่าความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย 11.80 - 22.71 N/mm2 มีความหนาเฉลี่ย 0.0244 - 0.0247 mm มีการซึมผ่านของน้ำเฉลี่ย 41.34 – 45.72 วินาที ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นแผ่นพลาสติกในชีวิตประจำวันที่สามารถย่อยสลายได้เอง เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แผ่นพลาสติกชีวภาพจากกาบกล้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง