ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชั่น 1 to Tree
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
เจ้าของผลงานร่วม ปิยะนาถ หะยะมิน , ทันพงศ์ ชัยปรีชาพล , จุลพงษ์ โสตถิไพศาล , ชาตรี โรจน์กานต์วงศ์
คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น;1 to Tree
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02 858 6817
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอพพลิเคชั่น ‘1toTree’ เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมสีเขียวจากกลุ่มทรู ที่นำกระบวน การเรียนรู้แบบ Play & Learn เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ในการติดตามเรื่องราว และข้อมูลต้นไม้ชนิดต่างๆ ผ่านคำทายปริศนา และการสะสมคะแนน ตามจำนวนพันธุ์ไม้ที่กำหนดไว้ และสามารถนำคะแนนไปรับรางวัลได้อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อย่างเข้าใจ ด้วยการค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอพพลิเคชั่น 1 to Tree is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง