ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไม่ปลดหม้อแปลงออกจากระบบไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาโรจน์ มากคง
เจ้าของผลงานร่วม สราวุธ จีนจิ๋ว , วิจักษ์ อ่อนงิ้ว , วีระ ชูพลกรัง
คำสำคัญ หม้อแปลงไฟฟ้า;ระบบไฟฟ้า
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี โทรศัพท์ : 02 436 6273
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เดิมกระบวนการในการปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลง จำเป็นต้อง De-Energize หม้อแปลงก่อนทำการปรับปรุงสภาพน้ำมัน 2-3 วัน โดยเครื่อง Purify แบบ Off line ทำให้โรงไฟฟ้าเสียโอกาสในการจ่ายไฟ จึงได้มีการปรับปรุงวิธีการและพัฒนาอุปกรณ์เสริมขึ้น เพื่อทำให้เครื่อง Purify แบบ Off line สามารถจะนำมาใช้แบบ On-line ได้ ทำให้ตอบสนองกับความต้องการของโรงไฟฟ้าที่ไม่ต้อง De-Energize หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทำการ Oil Transformer Recondition ซึ่งทำให้โรงไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่อง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไม่ปลดหม้อแปลงออกจากระบบไฟฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง