ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์บรรจุดินใส่ถุงเพาะชำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภัสสรา วิริยธนชิต
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐกานต์ จันทร์แจ่ม , ศรีชัญญานุช แสนทวีสุข , สุภัสสรา วิริยธนชิต
คำสำคัญ ถุงเพาะชำ;อุปกรณ์บรรจุดิน
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์ : 04 266 0442
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อุปกรณ์บรรจุดินใส่ถุงเพาะชำ เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษขึ้น เพื่อช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการบรรจุดินลงถุงเพาะชำของเหล่าเกษตรกร ที่รับจ้างบรรจุดิน โดยประดิษฐ์จากวัสดุที่เป็นขยะภายใน โรงเรียนอย่าง ขวดน้ำพลาสติด ลังแก้ว วิธีใช้งานคือ หมุนลังแก้วส่วนบนขึ้นสวมถุงเพาะใส่ขวดน้ำให้ครบทุกช่อง นำลังแก้วส่วนล่างมาประกบเข้าและล๊อคด้วยกิ๊บล๊อคหมุนให้อยู่ในลักษณะเริ่มต้นตักดินใส่ให้เต็มปลดล๊อคออก ถุงเพาะชำจะตกลงมาในลังแก้วส่วนล่าง จะได้ถุงเพาะชำที่บรรจุดินจนเต็มพร้อมกัน 12 ถุง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อุปกรณ์บรรจุดินใส่ถุงเพาะชำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง