ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ครีมต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากสารสกัดสมุนไพรหญ้ารีแพร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปพิชญา พลนิ่ม
เจ้าของผลงานร่วม บุณยาพร กัลยาณมิตร
คำสำคัญ ครีมต้านเชื้อแบคที;สมุนไพรหญ้ารีแพร์
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 181 ม.6 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055 246 115
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หญ้ารีแพร์เป็นสมุนไพรไทย โดยสารสกัดจากหญ้ารีแพร์มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อสิว เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวมาเป็นส่วนผสมของครีม ทำให้ได้ครีมที่มีลักษณะเนื้อครีมสีเขียวอ่อน มีความเหลวเข้ากันได้ดีมีค่า pH เท่ากับ 5.3 เมื่อทดสอบการคงสภาพเร่งพบว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และครีมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ความปลอดภัย และราคาถูก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ครีมต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากสารสกัดสมุนไพรหญ้ารีแพร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.