ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กร เหมรัญช์โรจน์
เจ้าของผลงานร่วม สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ , จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ , กุลณัฐ โตวิกกัย , มัชฌิมา สุวิชชโสภณ , จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
คำสำคัญ ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 218 2742
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะสำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บ ผู้พิการและผู้สูงอายุช่วยบรรเทาความรุนแรงของการบาดเจ็บ อีกทั้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ และช่วยให้เดินทางได้สะดวกทุกแห่งโดยมี อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น กล่องทำแผลฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี กล่องเจลเย็นอัตโนมัติและเครื่องวัดสัญญาณชีพไร้สายที่ติดต่อกับทีมแพทย์ อุปกรณ์ชุดนี้ใช้ได้ทั้งในครอบครัวและศูนย์กิจกรรม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง