ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับความยาวได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฟื่องทอง มธุรชน
เจ้าของผลงานร่วม พีระวัฒน์ คงเกลี้ยง
คำสำคัญ เตียงผ่าตัด;เตียงผ่าตัดปรับความยาวได้
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02 576 6444
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เตียงผ่าตัดสามารถเพิ่มและลดขนาดได้ตามความสูงของผู้ป่วยผ่าตัด เตียงผ่าตัดมีขนาดความยาว 100 cm (เมื่อเก็บให้เรียบร้อย) สามารถทำผ่าตัดผู้ป่วยเด็กได้ง่าย โดยไม่ต้องปลดส่วนที่เป็นหัวเตียงผ่าตัด และส่วนที่เป็นปลายเตียงผ่าตัด (เป็นที่รองขามีจำนวน 2 ชิ้น) ออก ซึ่งมีน้ำหนักมากเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่หลัง กระแทกหน้าแข้งและตกหล่นใส่เท้า หากผู้ป่วยมีความสูงเท่าไรก็ปรับให้ได้ตามความสูง ทำให้การทำงานสะดวก และการเคลื่อนย้ายง่าย ไม่ชนเครื่องต่างๆ เช่น เครื่องดมยาสลบ เครื่องห้ามเลือด เครื่องดูดเลือดและสารน้ำ เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เตียงผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับความยาวได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง