ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้วยผงอลูมิเนียม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
คำสำคัญ การผลิตบล็อกประสานด้วยผงอลูมิเนียม;ผงอลูมิเนียม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email : jnatapong@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก มีปริมาณของเสียมากมาย ของเสียบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการตัดแต่งชิ้นส่วน จะมีเศษผงอลูมิเนียมเหลือทิ้ง จึงได้นำเศษผงอลูมิเนียมนี้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบของวัสดุทดแทน นำผงอลูมิเนียมมาร่อนคัดแยกสารปนเปื้อนออก นำไปอบแห้ง แล้วนำมาผสมลงในส่วนผสมของบล็อกประสานโดยทดแทนวัสดุมวลรวมนำมาอัดขึ้นรูปเป็นก้อน บ่มก้อนบล็อกด้วยความชื้นอีก 7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ได้ก้อนบล็อกประสาน ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้วยผงอลูมิเนียม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง