ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไขปริศนาเงินเฟ้อต่ำ ว่าด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิม มโนพิโมกษ์
เจ้าของผลงานร่วม วรดา ลิ้มเจริญรัตน์ , อัครพัชร์ เจริญพานิช , ชนกานต์ ฤทธินนท์
คำสำคัญ เงินเฟ้อไทย;ราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์;พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สาเหตุหนึ่งที่อาจส่งผลให้เงินเฟ้อไทยต่ำต่อไปในโลกอนาคตอันใกล้ คือการที่พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (e-commerce) กำลังมีบทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการค้าผ่าน electronic platform อาจพลิกโฉมรูปแบบของตลาดการค้าขายปลีกและส่ง ผลกระทบต่อพลวัติเงินเฟ้อ 2/2 อย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะการที่ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้า เพื่อค้นหาราคาที่ดีที่สุด ได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว คลิก ทำให้ผู้ซื้อมีอำานาจมากขึ้น และทำให้ร้านค้าต้องปรับราคาให้ลงมาไล่เลี่ยกัน แม้จะลดส่วนกำไรของตนเองไปก็ตาม นอกจากนี้การที่ผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าของตนแบบแทบไม่มีต้นทุน ก็นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าจะถี่ขึ้น และมีขนาดการปรับเปลี่ยนราคาที่เล็กลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_18Sep2018_2.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ไขปริศนาเงินเฟ้อต่ำ ว่าด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง