ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวีณา จันทพิรักษ์
คำสำคัญ ลูกชิ้นหมู;ใยอาหารจากกากข้าวโพด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด ในการผลิตโดยนำกากข้าวโพดที่เหลือทิ้ง เติมผงใยอาหารชนิดละลายน้ำในลูกชิ้น การทำลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ สกัดใยอาหารจากกากข้าวโพด ที่เป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมัน สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอื่นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49159
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง