ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมาน ทัดเที่ยง
คำสำคัญ การปลูกข้าวนอกฤดู;ข้าวหอมมะลิ
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต 2
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น โดยการทดลองปลูกตั้งแต่ 2540 เป็นต้นมา จนในปี 2546 โดยสามารถหาช่วงแสงที่เหมาะสม หลังจากที่ปลูกนาและเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครั้งที่ 1 หรือเรียกว่า นาปี ต้องรีบปลูกข้าวในเดือนธันวาคมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวทันที พอถึงเดือนมีนาคมข้าวก็ตั้งท้องออกรวงและเก็บเกี่ยวปลายเดือนเมษายน และทดลองต่อไปจนเป็นผลสำเร็จ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zbW9e12Ixl8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง