ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดปริมาณไนเตรทในผลสับปะรด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินดารัฐ วีระวุฒิ
คำสำคัญ ไนเตรท;ผลสับปะรด;สับปะรดกระป๋อง
หน่วยงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลสับปะรดสดซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดชนิดต่าง ๆ หากมีปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผลสับปะรด สารไนเตรทจะไปทำปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบผิวด้านในของกระป๋อง ทำให้ด้านในของกระป๋องเกิดเป็นสีดำ เป็นผลเสียต่อคุณภาพการผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กำหนดระดับมาตรฐานของไนเตรทในผลสับปะรดสด โดยอนุญาตให้มีไนเตรทตกค้างได้ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งโรงงานจะสุ่มตัวอย่างตรวจหาปริมาณไนเตรทในผลสับปะรดสด จากเกษตรกรก่อนรับซื้อ ซึ่งถ้ามีปริมาณไนเตรทสูงเกิน-มาตรฐาน โรงงานจะไม่รับซื้อหรือรับซื้อในราคาต่ำ ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดบ่อยครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=23106
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การลดปริมาณไนเตรทในผลสับปะรด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง