ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอร์แว ระบบสูบน้ำพลังสูง เทคโนโลยีชาวบ้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กล พรมสำสี
คำสำคัญ ระบบแอร์แว;ระบบสูบน้ำพลังสูง;เทคโนโลยีชาวบ้าน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หลักการทำงานของแอร์แว เมื่อน้ำถูกสูบขึ้นมาจากหัวกระโหลกที่อยู่ใต้น้ำก็จะมีอากาศขึ้นมาด้วยซึ่งช่องว่างที่อยู่ในท่อ PVC ที่ตั้งขึ้นสูง ๆ จะมีอากาศแวะเข้าไปในท่อดังกล่าว และเมื่ออากาศไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดันเพิ่มมากขึ้นก็จะไปดันน้ำที่อยู่ในท่อออกมา ซึ่งอากาศก็จะไปเพิ่มแรงดันน้ำที่สูบขึ้นมามากยิ่งขึ้นประมาณ 30-40 % จึงเป็นเหตุทำให้แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ การติดตั้งระบบแอร์แวเพื่อช่วยส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยู่ในระดับที่สูงและระยะทางการส่งที่ยาวไกล เดิมทีการส่งน้ำโดยใช้ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายบ่อยครั้งและได้แรงดันน้ำน้อย เมื่อนำอุปกรณ์ติดตั้งระบบแอร์แวต่อพ่วงเข้าปรากฎว่าอายุการใช้งานของปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเสียหาย ตรงกันข้ามระยะเวลาที่ใช้ในการดูดและส่งน้ำให้เพียงพอกลับสั้นลงช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า หรือน้ำมันลงได้มาก การค้นพบครั้งนี้นับว่าสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยแก้ปัญหาเป็นการขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้ของหมู่บ้านที่เรื้อรังมานาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.monmai.com/แอร์แว/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอร์แว ระบบสูบน้ำพลังสูง เทคโนโลยีชาวบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง