ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านบัว หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุมชนบ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
คำสำคัญ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง;ชุมชนบ้านดอกบัว
หน่วยงาน บ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บ้านบัว เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นการผสมผสานของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธรรมชาติได้เต็มที่ตามศักยภาพและเทคนิควิธีการของท้องถิ่นด้วย จนมีชื่อเสียงกึกก้องไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่าเป็น Ecotourism ตั้งแต่ ปี 2558 จำนวนผู้มาศึกษาดูงานกว่า 500 คณะ จำนวนกว่า 50,000 คน โดยมีการบริหารจัดการโดยมัคคุเทศก์ของชุมชนมืออาชีพ และมีบริการที่พักโฮมสเตย์ จำนวน กว่า 20 หลัง รับคณะศึกษาดูงานพักค้างแรมได้ มากกว่า 100 คน และยังเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6zeAmo8HTT8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


บ้านบัว หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง