ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรษชล หนูเทพ
คำสำคัญ การเติบโต, รูปทรง, สัดส่วนแก่น, ไม้พะยูง, แปลงทดสอบลูกหลาน
หน่วยงาน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10900
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยครั้งนี้เป็นการคัดเลือกแฟมิลี่ของไม้พะยูงในแปลงทดสอบลูกหลาน ณ สถานี วนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา ที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมการปลูก โดยใช้ลักษณะการเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ความสูง ความยาวของช่วงแกนลำต้น ความตรงของลำต้น และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูงเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า 5 แฟมิลี่แรก ที่มีลักษณะดีที่สุด คือ แฟมิลี่ 1 (DL1) แฟมิลี่ 19 (DL19) แฟมิลี่ 77 (SRKH8) แฟมิลี่ 10 (DL10) และ แฟมิลี่ 11 (DL11) ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/0B9ys12r3jAJxSHpiYWpvNnJMc3M/view
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง