ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คำสำคัญ การพัฒนาปาล์มน้ำมัน;พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่เริ่มปลูก ดังนั้นคณะวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ทำการพัฒนาปาล์มน้ำมันเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจนได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ใหม่ชื่อพันธุ์ทรัพย์ มอ. 1
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=M-pXJPDMxHw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง