ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยวในข้วโพดเลี้ยงสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภุมรินทร์ เฟื่องเพชร
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก , ดร.วิทิตร ใจอารีย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.พีรนุช จอมพุก
คำสำคัญ สองฝักต่อต้น;GMA;ฝักดก;สมรรถนะการผสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์พ่อและแม่ที่มีลักษณะสองฝัก กับฝักเดียว สามารถทำให้ได้ลูกที่มีจำนวนสองฝักต่อต้น ซึงพันธุ์ข้าวโพดที่ให้จำนวนสองฝักต่อต้น สามารถให้ผลผลิตต่อพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวโพดที่มีเพียงฝักเดียว ในสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำอย่างเพียงพอ จะให้ผลผลิตสูงมาก อีกทั้งการใช้พันธุ์ข้าวโพดที่มีจำนวนสองฝักต่อต้น ใช้ปลูกเพื่อตัดต้นสด หรือผลิตเป็นข้าวโพดหมัก (silage corn) จะให้น้ำหนักสดทั้งต้นและฝักสูง เนื่องจากจำนวนฝักและความสูงของต้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยวในข้วโพดเลี้ยงสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.