ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนะวัฒน์ วรรณประภา
คำสำคัญ สื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สื่อสังคมออนไลน์เป็นการทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ และเพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การแบ่งปันเรื่องราวระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาททางด้านการศึกษา ด้านการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและในระบบการศึกษาตามอัทยาศัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/316.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง