ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาย อารยพิทยา
เจ้าของผลงานร่วม สุธรรม อุมาแสงทองกุล , ธัญลักษณ์ อารยพิทยา
คำสำคัญ ฐานข้อมูล;ระบบสืบค้นสารสนเทศ;กล้วยไม้;พันธุ์พืช;พืชพื้นเมืองไทย
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม ให้การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล การเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเครือค่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการทางการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/1.Orchid_Journal_MITIJ.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง