ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาย อารยพิทยา
คำสำคัญ ระบบฐานข้อมูล;ระบบสารสนเทศ;สมุนไพร
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพืชสมุนไพรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และสารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ตามชื่อพืช ไทย/อังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น รูปสมุนไพร โรคหรืออาการที่สมุนไพรมีสรรพคุณรักษา หรือตามลักษณะการรับพิษ เป็นต้น อันจะนำไปสู่การดำเนินการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุกรรมพืชสมุนไพร หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R57003_05022558.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลพืชสมุนไพร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง