ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชันติดตามระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เถกิง วงศืศิริโชติ
เจ้าของผลงานร่วม วานีตาซาบารียะ มานะ , จงกลทิพ คำคง
คำสำคัญ โรคเบาหวาน;ระดับน้ำตาลในเลือด;ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบAndroid และ iOS แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการควบคุมระดับน้ำตาลของน้ำตาลในเลือดตามคำแนะนำของแพทย์ แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถแสดงการสรุปผลในรูปแบบของแผนภาพรวมถึง การแจ้งเตือนตามสถานการณ์ที่กำหนด และยังช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องราวของการควบคุมการออกกำลังกาย โดยการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาออกกำลังกายและการบันทึกระยะเวลาการออกกำลังกายเพื่อวิเคราะห์การลดลงของค่าระดับน้ำตาลในเลือด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ecti-thailand.org/assets/papers/1451_pub_75.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แอปพลิเคชันติดตามระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง