ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยข้าวหอมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ วรรณวิจิตร
คำสำคัญ ข้าวหอมไทย;ข้าวหอมมะลิ
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวหอมเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม จะดึงดูดให้แมลงเข้ามาทำลายมากกว่าปกติ นักวิจัยมีการเพิ่มเติ่มพันธุ์ โดยการทำให้ข้าวหอมไทยมีกลิ่นไล่แมลง และคงกลิ่นหอมที่มีอยู่เหมือนเดิม ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่เข้ามาทำลาย และช่วยดูดดึงให้ตัวห้ำ ตัวเบียนไม่เข้ามาที่ต้นข้าว ทำให้ข้าวมีความทนทานและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ga4ntxWqx1o
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง