ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถั่วเขียว: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
คำสำคัญ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว;การปลูกถั่วเขียว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากการที่กรมกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) ประกาศส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 เป็นผลให้พื้นที่ปลูกของถั่วเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นโดยตลอด เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่ปลูกกันอยู่และมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่า โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น ทำให้สามารถปลูกในระบบการปลูกพืชหลักต่าง ๆ ได้มาก ประกอบกับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกถั่วเขียวรายใหญ่ที่สุดของโลกมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้ว สามารถส่งออกได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด การเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเขียวของไทยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีพื้นที่ปลูกเพียงไม่ถึง 1.4 ล้านไร่ได้เพิ่มเป็นกว่า 2.7 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ถึงเท่าตัว และพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นโดยตลอดจนถึง 3 ล้านไร่ตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=4003
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ถั่วเขียว: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง