ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพจากสมุนไพร และ นวัตกรรมการฝังเข็มด้วยเลเซอร์เพื่อเร่งการฟื้นคืนสภาพของไขสันหลังหลังบาดเจ็บ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำสำคัญ โปรตีนโฮโดรไลเสทจากใบมะรุม สารสกัดเหง้าขิง การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นจุด GV2 และอาหารสุขภาพ JPS เป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีศักยภาพในการเร่งการหายของไขสันหลังหลังการบาดเจ็บ ประเด็นที่น่าสนใจคือนวัตกรรมทั้งสองชนิดราคาไม่แพงง่ายต่อการใช้งานจึงน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ต่อไป ยิ่งกว่านั้นอาหารสุขภาพ JPS ยังเป็นช่องทางเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรของประเทศ อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องการวิจัยอีกมากโดยเฉพาะการเกิดพิษเรื้อรังและการศึกษาในระดับคลินิก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง