ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดปลูกผักแนวตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
คำสำคัญ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์;ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในการเพาะปลูกพืชผักในบริเวณบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยของคนเมือง ซึ่งมีพื้นที่จำกัด หรือแม้แต่บนดาดฟ้าคอนโดมิเนียม หรือตึกสูงในเมือง ก็สามารถปลูกพืชผักไว้รับประทานเองได้ ด้วยหลักการทำงานของชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ไฟ้ฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะทำให้ปั๊มน้ำกระแสตรงทำหน้าที่ดึงสารละลายขึ้นรางปลูก เพื่อให้สารละลายหมุนเวียนในรางปลูกตลอดระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์ จึงได้ผลงานวิจัยเป็น ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก เพื่อตอบโจทย์การทำเกษตรคนเมือง ใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย ที่สำคัญยังได้ผักปลอดสารพิษที่สะอาดและปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=44234
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุดปลูกผักแนวตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง