ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกอ้อยอินทรีย์ทดแทนปลูกผักฤดูฝน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธงชนะ พรหมมิ
คำสำคัญ การปลูกอ้อยอินทรีย์;อ้อยไร้สารพิษ
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การทำอ้อยอินทรีย์หรืออ้อยไร้สารพิษคือ ไม่มียาฆ่าหญ้า ทำในขบวนการให้มองเห็นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักไม่ได้แพ้เคมีเลย คือไม่ว่าจะเป็น เรื่องลำต้น ความยาวของข้อ และความสะอาด ซึ่งโดยทั่วไปคำว่าป่าอ้อยก็จะนึกถึงยาฆ่าหญ้า ป่ารก เมื่อเข้าไปใบจะบาด แต่ที่นี่คนจะชอบมาเดินเล่นโดยเฉพาะตอนกลางวันเพราะไม่ร้อน และเป้าหมายของอ้อยก็คือ เพื่อจะนำไปทำอินทรียวัตถุในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ การขยายพันธุ์เมื่ออายุได้ 5 เดือน ถ้า 1 กอมี 10 ต้นก็จะได้ต้นกล้า 100 ต้นขายต้นละ 15 บาท จะมีรายได้ 1,500 บาท แต่ที่นี่จะปลูกหมุนเวียนก็คือ พอต้นได้ 4-5 เดือนก็ตัดทำพันธุ์ เอาไปปลูก และก็ตัดทุก 4 เดือน หมุนเวียนไปก็จะมีขายตลอดปี ทำให้มีรายได้ทุกวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Tav64Ufv0ZQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปลูกอ้อยอินทรีย์ทดแทนปลูกผักฤดูฝน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง