ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับวัฒนธรรม การแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของชนเผ่าม้งบ้านผาผึ้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี แซ่ซัง
เจ้าของผลงานร่วม สุพัตรา ดวงเกษมสุข , ศิริกุล จินดาเพชร , นันพิกา วรโชติ , สาวิณี ทิศกุลสว่าง , สมศักดิ์ แซ่กือ , ปราณี แซ่ว่าง
คำสำคัญ ชนเผ่าม้งบ้านผาผึ้ง;ชุมชนกับวัฒนธรรม;การแต่งกายชาวม้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เผ่าม้งส่วนใหญ่กระจายตัวกันอาศัยอยู่บนเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในแถบจังหวัดภาคเหนือ ชาวม้งที่บ้านผาผึ้ง จ.ตาก เป็นกลุ่มม้งขาวที่อพยพมาจากจีนมายังลาวและพม่าและเข้ามายังประเทศไทย เหตุที่ชาวม้งอพยพไปเรื่อย ๆ เพราะเมื่อก่อนชาวม้งติดฝิ่นและปลูกไร่ฝิ่นซึ่งผิดกฎหมายก็ต้องอพยพไปเรื่อยๆ และเมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลา ชาวม้งได้เข้าร่วมลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อมีการปราบปราม ชาวม้งก็หลบหนีเข้าป่าหรืออพยพย้ายถิ่นต่อมาเมื่อทางการเปิดโอกาสให้เข้ามอบตัวชาวม้งก็กลับเข้ามา และเมื่อรัฐได้จัดสรรที่ดินให้ ชาวม้งจึงอพยพมาอยู่ที่บ้านผาผึ้งแห่งนี้ ชื่อบ้านผาผึ้งมีที่มาจากเมื่อครั้งที่ชาวม้งมาจับจองพื้นที่ใหม่ๆ มีผึ้งจำนวนมากมาทำรังบนผาสูงในพื้นที่นั่นเอง ชาวม้งตัดผ้าใส่เอง นิยมใส่สีดำและน้ำเงิน ไม่มีลาย ไม่มีการทอผ้า แต่ใช้การปักผ้า นิยมปักเป็นตัวหนังสือม้ง ม้งเชื่อเรื่องผีผสานกับการนับถือพุทธ มีการประกอบพิธีกรรมโดยมีหมอผีประกอบพิธีแต่ในวันเข้าพรรษาชาวม้งจะนิมนต์พระมาทำบุญ ต่อมาเมื่อถนนหนทางมีความสะดวกสบาย มีความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามา ม้งมีการปรับเปลี่ยนไม่นิยมแต่งกายด้วยชุดดั้งเดิม เพราะชุดเดิมมีความหนา ไม่คล่องตัว และตัดเย็บยาก หันมาแต่งกายคล้ายคนเมืองแต่พวกเขายังคงตระหนักรู้ถึงภูมิหลัง ชาติพันธุ์ของพวกเขาเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=d8cSN3PLLPI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับวัฒนธรรม การแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบันของชนเผ่าม้งบ้านผาผึ้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง