การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล
เจ้าของผลงาน :  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
เจ้าของผลงานร่วม :   มธุรดา เพชรสังข์
คำสำคัญ :   สุขภาพดีเอ็นเอ, อาลู เอเลเมนท์, อาลูเอสไออาร์เอ็นเอ
หน่วยงาน :  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้คิดค้นสารที่สามารถลดรอยโรคที่ดีเอ็นเอของเซลล์มนุษย์ที่เลี้ยงในหลอดทดลองทำให้ดีเอ็นเอมีความเสถียร เซลล์ทนต่อสารทำลายดีเอ็นเอ และลดความชราของเซลล์ลง เรียกว่า ทำให้ดีเอ็นเอมีสุขภาพดี (Healthy DNA) ศึกษาถึงกลไกที่หมู่เมททิลของอาลู เอเลเมนท์ลดลง แล้วทำให้ดีเอ็นเอมีรอยโรคมาก โดยได้ค้นพบข้อต่อดีเอ็นเอ (replication independent endogenous DNA double strand breaks, RIND-EDSBs) และพบว่าข้อต่อนี้จะอยู่ในดีเอ็นเอที่มีหมู่เมททิลมีหน้าที่ลดความเครียดของดีเอ็นเอ ซึ่งคล้ายกับรอยต่อของรางรถไฟที่มีเพื่อป้องกันไม่ให้รางบิดเมื่อมีอากาศร้อนจัด และยังพบว่าหมู่เมททิลของดีเอ็นเอสายซ้ำชื่อ“อาลู เอเลเมนท์” ลดลงในคนชรา รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง และผู้หญิงที่มีกระดูกบางและผุ ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถใช้ยาตัวนี้ในการแก้ไขความชราของเซลล์ รวมถึงป้องกันความพิการและโรคที่เกิดจากความชราได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=j-KRkmLutW0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
การสร้างเสริมสุขภาพดีเอ็นเอโดยใช้อาลูเอสไออาร์เอ็นเติมหมู่เมททิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710